+45 96 15 30 00
FAGLIG OG PERSONLIG UDVIKLING
Jeg har lært rigtig meget – både fagligt og personligt – og har haft rigtig stor glæde af mit praktikophold. Jeg fik en fod ind i ”den virkelige verden” og havde under mine studier stor glæde af koblingen til miljøafdelingen og min mentor, Jørgen, som jeg kunne vende både opgaver og problemstillinger med. 

Det var et stort plus for mig at sidde i afdelingen som studentermedhjælper og have tid til at skrive på mine opgaver sideløbende.

Mie Sejrskilde Lyhne, miljørådgiver
FORVENTNINGER TIL PRAKTIK
Inden praktikken havde jeg opstillet nogle mål, jeg gerne ville have opfyldt – både fagligt og personligt. Jeg ville gerne udfordres og opnå sikkerhed i det arbejde, jeg udfører. Samtidig ville jeg gerne have testet min viden fra skoleforløbet op mod virkelige situationer. Jeg forventede at få en funktion og et ansvar i opgaveløsningen i virksomheden. Virkeligheden stod mål med mine forventninger. Det blev et godt praktikophold!
I DYBDEN MED FOSFOR
Jeg havde ønsket at få lov til at gå i dybden med en enkelt problemstilling og undersøge forskellige vinkler på området. Det fik jeg opfyldt, idet jeg arbejdede mig ned i problematikken omkring fosfor i forhold til stigende dyretryk. Det var faktisk så interessant, at jeg besluttede at gå videre med emnet i min afsluttende eksamensopgave.
RÅDGIVER - HVAD INDEBÆRER DET?
Selve jobbet som rådgiver havde også min interesse. Jeg ville gerne finde ud af mere om, hvad opgaverne bestod i. Hvilke metoder benytter erhvervet, og hvordan fungerer et team i en afdeling som den, jeg skulle være i. Hvor finder man som rådgiver information og inspiration til nye metoder til brug i opgaveløsningen?
INDDRAGET I STORT OG SMÅT
Afdelingen var enormt gode til at inddrage mig i alt, hvad der var af problemstillinger og opgaver. Jeg var på sidelinjen til et møde med en landmand, der skulle have hjælp til at argumentere i forhold til dyrevelfærdsloven. Der var også en svineproducent, som skulle have en ny miljøgodkendelse i forbindelse med ønske om udvidelse af produktionen. Jeg prøvede kræfter med indholdet i en beredskabsplan, §3-arealer og omlægning til økologi. Alt sammen gav det mig stort kendskab til indholdet i jobbet som rådgiver.
INDBLIK I PERSONLIG RÅDGIVNING
Jeg havde ønsket at opleve, hvordan kontakten med landmænd foregår. Det fik jeg også mulighed for ved at deltage i personlige rådgivningssituationer. Faktisk var jeg også så heldig at gennemføre en rådgivningssamtale helt alene. Samtalen forløb stille og roligt, jeg fik de oplysninger, jeg manglede – og landmanden virkede tilfreds. Det var utroligt spændende, og jeg var glad for at få chancen til at prøve sådan en situation.
HAR FØLT MIG UDFORDRET
Jeg har i høj grad følt mig udfordret, men samtidig har jeg følt, at jeg har haft et rigtigt godt udgangspunkt til at kunne løse opgaverne, der er blevet stillet. Jeg har følt, at jeg med mine kompetencer har kunnet bidrage. Der har været stor tillid til og respekt for det arbejde, jeg har udført. Det resulterede i større ansvar, end jeg havde turdet håbe på. Jeg har virkelig fået lov til at prøve kræfter med opgaverne, hvilket jeg har sat stor pris på.
hr@fjordland.dk
hr@fjordland.dk
hr@fjordland.dk
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram