+45 96 15 30 00
Kathleen Christensen tilbragte som led i sin uddannelse til jordbrugsteknolog med speciale i økonomi sin 8 ugers praktik i Fjordland.

Den primær årsag til valg af praktiksted var, at jeg gennem skolen og tidligere elever fik et indtryk af en virksomhed, der kunne tilbyde en spændende og læringsrig praktik med mulighed for varierende og indholdsrige arbejdsdage, fortæller Kathleen.
SAMME FORLØB SOM VED ANSÆTTELSE
Jeg har fulgt samme forløb som ved en ansættelse – både med hensyn til at sende virksomheden en ansøgning, komme til samtale, få praktikpladsen, blive tildelt en mentor og følge en uddannelsesplan. Jeg har selv været med til at præge min uddannelsesplan og sørge for, at jeg opnår mine læringsmål.
VARIERENDE ARBEJDSOPGAVER
Arbejdsopgaverne har været meget varierende både af størrelse og type. Det har været alsidige opgaver, og jeg har haft rig mulighed for at arbejde med både skatteopgaver, driftsøkonomi og regnskab.

Det har b.la. været arbejdsopgaver som bogføring, driftsgrensanalyser, benchmarking, ad hoc beregninger, budgetter, oprettelse af en ny kunde og ejendomsavance beregningsopgaver.

Der foruden har jeg været en del af møderne i huset og fået lov at komme med til flere forskellige kundemøder, fortæller Kathleen.
FLEKSIBILITET OG SELVSTÆNDIGT ARBEJDE
Der har været meget fleksibilitet og selvstændigt arbejde, og jeg har haft følelsen af at blive værdsat for det stykke arbejde, jeg har lavet.

Jeg har oplevet en praktikplads som i den grad har levet op til mine forventninger. De har udfordret mig fagligt og givet varierende og spændende arbejdsdage.

Jeg er blevet taget godt imod og er blevet mødt af et godt arbejdsmiljø med plads til alle. Jeg har oplevet en arbejdsplads, hvor alle roller er lige vigtige, hvor nye ideer er budt velkomne, og alle er blevet taget seriøst.
KLÆDT PÅ TIL ET FREMTIDIGT JOB
Praktikken har været medvirkende til at klæde mig godt på til et fremtidigt job, fordi praktikken netop er tilrettelagt som ved en nyansættelse, og jeg har fået et godt indblik i hverdagen hos Fjordland.

Min praktik har været med til at spore mig ind på, hvad jeg gerne vil arbejde med fremadrettet, slutter Kathleen.
hr@fjordland.dk
hr@fjordland.dk
hr@fjordland.dk
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram